خبرهای ویژه

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ - ۰:۰۱

 کد خبر: 89

زندگی نامه علمی سید علینقی امین

مجله برگ هنر: سید علینقی امین در سال ۱۲۹۷ در شهر سبزوار دیده به جهان گشود.وی فرزند میر سید حسن امین الشریعه از سرداران مشروطه بود که بعدها در جریان قیام مشروطه تبعید گردید و نخستین استاد وی پدرش امین الشریعه و عمویش نظام العلماء در ادبیات و الهیات، فاضل هاشمی در فلسفه و دیگری […]

زندگی نامه علمی سید علینقی امین

مجله برگ هنر: سید علینقی امین در سال ۱۲۹۷ در شهر سبزوار دیده به جهان گشود.وی فرزند میر سید حسن امین الشریعه از سرداران مشروطه بود که بعدها در جریان قیام مشروطه تبعید گردید و نخستین استاد وی پدرش امین الشریعه و عمویش نظام العلماء در ادبیات و الهیات، فاضل هاشمی در فلسفه و دیگری حاج میرزا حسن سیادتی در فقه و اصول بودند.

سید علینقی امین از مراجع بزرگ و عالمان نامدار، به دریافت اجازات متعدد علمی موفق شد که از جهت اعتبار تاریخی و ارزش رجالی و کتاب شناختی در رأس آنها اجازات او در نقل متون روایی از علامه آقا بزرگ تهرانی صاحب الذریعه و علامه سمنانی (شیخ محمد صالح حایری مازندرانی) صاحب حکمت بوعلی است. وی سالهای مدید به تدریس معقول و منقول در مدرسه سپهسالار قدیم و امامت جماعت در مسجد جامع تهرانپارس اشتغال داشت.

سید علینقی امین، علاوه بر اشتغالات تدریس، امامت جماعت، وعظ و خطابه، اهل تحقیق، تألیف و تصنیف بود. تألیفات او مشتمل بر ۳۰ عنوان کتاب و یکصد مقاله در حوزه های مختلف علوم انسانی بود. او شعر نیز می سرود و به پیشنهاد عمویش نظام العلماء، به اعتبار لقبی که مظفرالدین به پدرش (امین الشریعه) داده بود، تخلص شعری «ابن امین» را برای خود برگزید.

از بین آثار چاپ شده سید علینقی امین، مهم ترین اثر او در تاریخ، کتاب تاریخ سبزوار است که با نظم علمی و روشمند، به سلسله مراتب تاریخی و سنوی، همه ی رخدادهای سیاسی و فرهنگی منطقه بزرگ بیهق، سبزوار، اسفراین و جوین را از زمان ورود یزدگرد سوم (آخرین پادشاه ساسانی) در سال ۲۸ هجری قمری به بیهق تا زمان پایان یافتن این تألیف در ۱۳۵۰ خورشیدی محققانه و با ارجاعات درون متنی عالمانه به قید تحریر درآورده است. این کتاب برای حفظ اصالت آن، عیناً با دستخط شخص مؤلف از سوی انتشارات دایره المعارف ایران شناسی به چاپ عکسی رسیده و با مقدمه و مؤخره و تعلیقات مناسب منتشر شده است.

مهم ترین اثر فلسفی و کلامی سید علینقی امین، کتاب خداشناسی و اعتقادات اسلامی در علم کلام جدید است که اول بار در ۱۳۴۶ با نام «پرتو حقیقت» و بعد در شمار انتشارات وحید در ۱۳۶۰ با عنوان «خداشناسی و اعتقادات اسلامی» منتشر شد و شامل نوآوری و نواندیشی های فراوان در اثبات وجود جدا و تطبیق علوم جدید بویژه در نجوم و اخترشناسی و تئوری مهبانگ (بیگ بنگ) با آیات قرآنی است.

مهم ترین تألیف دینی و عرفانی سید علینقی امین شرح دعای کمیل و مهم ترین اثر منظوم او منطق عارفان: داستان بوداسف و بلوهر (زندگی بودا براساس روایات اسلامی) است. مقالات متعدد علمی و ادبی و تاریخی او نیز قبل از انقلاب چاپ و در کتاب فهرست مقالات فارسی تألیف ایرج افشار آمده است. این عالم بزرگ در سال ۱۳۷۹ دارفانی را وداع گفتند.ارسال دیدگاه